Produkty BAT

Adsorbery

Adsorpcja polega na wydzielaniu i zatrzymywaniu składników płynu (gazu, cieczy) na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej (w porach) ciała stałego zwanego adsorbentem. Zatrzymywanie cząstek na powierzchni zachodzi w wyniku oddziaływania sił fizycznych i chemicznych.
Proces adsorpcyjny jest egzotermiczny, a jego efektywność zależy od temperatury, ciśnienia oraz obecności innych składników.