Produkty BAT

Absorbery/Skrubery

Absorpcja polega na pochłanianiu składnika gazowego z mieszaniny przy użyciu cieczy obiegowej. Zanieczyszczenia usuwane są w procesie fizycznym bądź w połączeniu z reakcją chemiczną. 
Absorbery oferowane są w układzie w pełni zautomatyzowanym lub konfiguracji uproszczonej.

 

Wyposażenie absorberów:

 • taca przeciwrozlewowa,
 • pomiar poziomu cieczy,
 • pomiar temperatury (opcja),
 • pomiar natężenia przepływu cieczy,
 • pomiar pH, przewodności, ORP,
 • zawory automatyczne ON/OFF, regulacyjne,
 • redundancja pomp (opcja),
 • wyjścia sygnałowe zewnętrzne,
 • sygnalizacja (opcja),
 • układ przelewowy,
 • zbiornik cieczy sorpcyjnej / rząpie