LOSENTECH Sp. z o. o. świadczy usługi dedykowane dla branży materiałów izolacyjnych wełny szklanej oraz mineralnej. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy liczne modernizacje oparte w całości o WŁASNE ROZWIĄZANIA.


Pomogliśmy naszym Klientom zwiększyć efektywność energetyczną, podnieść bezpieczeństwo eksploatacji oraz modernizować węzły technologiczne instalacji, w tym prace nad:

  • odzyskiem ciepła i rekuperacją spalin 
  • analizą pracy komór polimeryzacyjnych 
  • bezpieczeństwem procesowym komór polimeryzacyjnych (analizy HAZOP, SIL)
  • ograniczeniem emisji gazów i pyłów
  • modernizacją strefy formowania kobierca
  • transportem pneumatycznym skrawek, floków i pyłu
  • ograniczeniem zużycia powietrza sprężonego
  • ograniczeniem hałasu (LEX) na stanowisku operatora pieca
  • dostosowaniem linii technologicznych do wymagań BAT