Rozwój technologii przemysłowej zaczyna się w laboratorium - od syntezy/operacji małoskalowych. Zwiększenie skali obejmuje różne metody projektowania i wdrażania, dzięki którym proces jest powiększany do procesu wielkoskalowego.
 

Głównymi celami zwiększania skali są: 

 1. przygotowywanie dużych ilości materiałów o takich samych lub podobnych właściwościach chemicznych i fizycznych materiału wytwarzanego w małej skali,
 2. dostarczenie wiarygodnej stabilnej technologii produkcyjnej,
 3. optymalizacja technologiczno-ekonomiczna


Podczas przenoszenia skali procesu zwykle wymagane jest obniżenie kosztów produkcji jednostkowej, uciąglenie operacji i poprawa parametrów jakościowych. Potencjalne trudności związane ze oddziaływaniem na środowisko i bezpieczeństwem są odpowiednio uwzględnione na etapie analiz inżynieryjnych, jeszcze nim proces przejdzie w etap pilotażowy. Nowoczesne techniki inżynierii procesowej przy wsparciu narzędzi CAD odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ekonomicznego, stabilnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska procesu skalowania procesu produkcyjnego.

 

- INWERSYJNE PRZENOSZENIE SKALI - ZMNIEJSZ SKALĘ ZANIM JĄ ZWIĘKSZYSZ -


LOSENTECH Sp. z o. o. prowadził rozwój technologii lub przenoszenie skali w obszarach:
 

 • destylacji i rektyfikacji- Półka HEF™
 • ekstrakcji współprądowej
 • mokrego odpylania
 • selektywnej absorpcji HCl, HF i SO2 
 • produkcji octanu butylu, etylu, vinylu
 • produkcji e-kaprolaktonu
 • aplikacji nowoczesnych katalizatorów np. Ciecze jonowe (Ionic Liquids)
 • usuwania osadów i depozytów metodami akustycznymi 


Właściwe przeprowadzeniu skalowania procesu, cyklu projektowego ze wszystkimi fazami, niezakłócona realizacja procesu inwestycyjnego oraz dalej osiągniecie optymalnych parametrów procesowych w ruchu, gwarantują najwyższą jakość produktu. Kroki te wymagają jednak szczegółowego zbadania poszczególnych procesów jednostkowych wchodzących w skład całej instalacji technologicznej oraz określenie kluczowych parametrów wpływających na poszczególne etapy procesu. Badanie poszczególnych procesów jednostkowych obejmuje techniki laboratoryjne i analitycznych, a także zaawansowane oprogramowanie komputerowe flowsheetingowe typu Chemcad, Aspen, PRO II.